نورد ورق - مبدل حرارتی پوسته و لوله - مبدل حرارتی - مخزن تحت فشار

تهران - اتوبان ازادگان جنوب - ورودی چهاردانگه - خیابان شهدای سدید - میدان 9 دی - پلاک 92

المان پست اسلایدر

واحد روغن خوراکی دزفول

واحد روغن خوراکی دزفول

واحد تولید قیر بندر عباس

واحد تولید قیر بندر عباس

واحد تولید قیر اصفهان

واحد تولید قیر اصفهان

اسکله شهید رجایی نفت هرمزان

اسکله شهید رجایی نفت هرمزان

واحد روغن خوراکی دزفول

واحد روغن خوراکی دزفول

واحد تولید قیر بندر عباس

واحد تولید قیر بندر عباس

واحد تولید قیر اصفهان

واحد تولید قیر اصفهان

اسکله شهید رجایی نفت هرمزان

اسکله شهید رجایی نفت هرمزان

واحد روغن خوراکی دزفول

واحد روغن خوراکی دزفول

واحد تولید قیر بندر عباس

واحد تولید قیر بندر عباس

واحد تولید قیر اصفهان

واحد تولید قیر اصفهان

اسکله شهید رجایی نفت هرمزان

اسکله شهید رجایی نفت هرمزان