نورد ورق - مبدل حرارتی پوسته و لوله - مبدل حرارتی - مخزن تحت فشار

تهران - اتوبان ازادگان جنوب - ورودی چهاردانگه - خیابان شهدای سدید - میدان 9 دی - پلاک 92

پروژه ها

واحد روغن خوراکی دزفول

واحد روغن خوراکی دزفول

واحد تولید قیر بندر عباس

واحد تولید قیر بندر عباس

واحد تولید قیر اصفهان

واحد تولید قیر اصفهان

اسکله شهید رجایی نفت هرمزان

اسکله شهید رجایی نفت هرمزان

پروژه های اخیر:

۱-PC ۵۶ مخزن تحت فشار؛ گروه مپنا

۲-PC ۶ مبدل حرارتی ؛ شرکت پالایشی پترو برساد

۳-EPC ۲ مخزن ذخیره کویلدار؛ شرکت فربست دزفول

۴-PC تجهیزات فرایندی مجموعه و مخازن روغن ؛ شرکت البرز چلیک ایران

۵-PC ۱۱ مخازن گازوئل ، روغن و هوای فشرده ؛ شرکت پترو تامین انرژی آناهیتا

۶-PC تجهزات فرایندی و مخازن تحت فشار ؛ شرکت فراشیمی روز

۷-PC ۸ مخزن ذخیره و راکتور ؛ شرکت توسعه تجارت طلای سیاه

۸-PC مخازن ذخیره قیر، گازوئیل و آب ؛ شرکت فرا شیمی روز

۹-C مخزن ذخیره آب آتشنشانی ؛ شرکت توسعه نفت هرمزان

۱۰-PC استاتیک میکسر ؛ شرکت فراشیمی روز

۱۱-PC مخازن ذخیره قیر ؛ شرکت فرا شیمی روز

۱۲- EPC مخازن ذخیره قیر ؛ شرکت تعاونی توسعه بنادر و دریایی افق

۱۳-PC ۵ مخزن ذخیره روغن ؛ شرکت مارگارین

۱۴- C ۵ مخزن ذخیره روغن ؛ شرکت فربست دزفول

۱۵-EPC مخازن ذخیره قیر ؛ شرکت توسعه تجارت طلای سیاه